Hoe blijf ik op de hoogte van alle wijzigingen in de inlenersbeloning

Een vraag die wij vaak bij Inlenersbeloning.com binnen krijgen: ik heb nu de inlenersbeloning binnen van mijn klanten, maar wat als zij een wijziging hebben in hun cao? Hoe zorg ik dat ik deze gegevens ook op tijd binnen krijg en dus compliant blijf? Waar vind ik een overzicht van alle wijzigingen in alle cao’s.

Uitzendbureaus gaan vaak zelf op zoek naar informatie uit cao’s van de inlener, vanuit de veronderstelling dat de inlener zelf de informatie niet juist heeft of deze vergeet up to date te houden, en het uitzendbureau hiermee risico loopt. Soms zelfs omdat ze er in een audit op gewezen zijn dat de gehanteerde informatie niet helemaal overeen komt met de inleen cao.

Dit is echter niet nodig, wanneer je als uitzendbureau het proces omtrent het vaststellen van de inlenersbeloning maar goed hebt ingericht. Dit is vaak hetgeen waar het bij uitzendbureaus nog aan schort, waardoor er door gebrek aan een goed vaststellingsproces door een inspecteur toch teruggegrepen moet worden op de inleen cao.

Welke verplichtingen heeft een uitlener omtrent het bijhouden van de inlenersbeloning?

In de ABU en NBBU cao’s, artikel 16 inlenersbeloning staat hier over het volgende geschreven:

 • De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op de informatie als verstrekt of bevestigd door de opdrachtgever over de functiegroep, de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, de kostenvergoedingen en de toeslagen. De uitzendonderneming spreekt met de opdrachtgever af dat deze verplicht is om de juiste en volledige informatie benodigd voor de vaststelling van de inlenersbeloning tijdig te verstrekken.
 • De inlenersbeloning wordt per terbeschikkingstelling vastgesteld.
 • De uitzendonderneming voorziet in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld.
 • De toepassing van de inlenersbeloning zal nooit worden aangepast met terugwerkende kracht behalve als:
  1. er sprake is van opzet dan wel kennelijk misbruik; of
  2. de uitzendonderneming zich niet aantoonbaar heeft ingespannen voor een correcte vaststelling van de inlenersbeloning als bedoeld in lid 6 van dit artikel;
  3. de uitzendonderneming zich niet heeft gehouden aan het bepaalde in lid 7 met betrekking tot c., d., e., g., h., i., j., k., l., m., n. en o.; 
  4. op een gemotiveerd verzoek van de uitzendkracht de uitzendonderneming geen schriftelijke toelichting heeft gegeven op de vaststelling van de inlenersbeloning als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

 

Wat betekent dit voor het proces van de uitlener?

In artikel 16 staat dat de beloning gebaseerd is op verstrekte informatie van de inlener. Als uitzendonderneming spreek je met de opdrachtgever af dat deze verplicht is dit te verstrekken.
In de WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is met de komst van de WAB sinds 2020 ook opgenomen dat de inlener deze informatie moet verstrekken (art.12a). De wetgever legt hiermee de bal duidelijk bij de inlener neer.

Door gebruik te maken van onze software verzekeren zowel inlener als uitlener zich ervan dat alle relevante vragen ook echt gesteld en beantwoord zijn, en kunnen beide partijen hiermee ook netjes aantonen dat er uitgevraagd en verstrekt is aan controlerende instanties.

De inlenersbeloning wordt per terbeschikkingstelling vastgesteld.

Elke keer als er een nieuwe uitzendkracht aan de slag gaat, moet je dus als uitzendbureau weer de hele beloning gaan navragen en als inlener alle punten bevestigen.
Door gebruik te maken van Inlenersbeloning.com wordt dit proces heel makkelijk gemaakt.
Zodra er een nieuwe medewerker aan de slag gaat, vraag je de inlener om even in te loggen en met één druk op de knop een nieuwe verstrekking te doen. Er hoeft geen nieuwe informatie ingevuld te worden, dit is immers allemaal al een keer geregistreerd.

Door je als uitzendonderneming te voorzien in een proces dat de beloning correct wordt vastgesteld, loop je ook geen risico op aanpassing met terugwerkende kracht.

Ook hierin voorzien wij met de software van Inlenersbeloning.com! Doordat de inlener per terbeschikkingstelling verstrekt, ontvang je bij bedrijven met meerdere uitzendkrachten al meerdere keren een bevestiging van de te hanteren beloning.
Daarnaast kan een inlener 24/7 inloggen via onze portal en een aanpassing doorgeven. De gehele beloning is al eens ingevuld, dus alleen de aanpassing hoeft doorgevoerd en verstrekt te worden.

Daarnaast voorzien we in een extra service om de beloning up-to-date te houden: 4 keer per jaar krijgt de inlener een mail met het verzoek om in te loggen, eventuele wijzigingen door te geven en opnieuw aan de betrokken uitleners te verstrekken.

Hoef je dan als uitlener helemaal niks meer te doen?

Natuurlijk heb je als uitlener nog steeds verplichtingen op het gebied van de Inlenersbeloning. Indien een inlener niet verstrekt of nooit reageert op het verzoek om updates, dan zal je hier weldegelijk nog zelf achteraan moeten. Gelukkig is dit iets wat wij niet vaak zien en daarnaast staat er in onze portal netjes een overzicht van recentste verstrekkingen, waardoor je altijd het overzicht behoudt en zelf in control blijkt. En natuurlijk zorg je er als uitlener voor dat de uitzendkracht ook netjes beloond wordt conform de voorwaarden die de inlener doorgeeft.

Want daar staan wij voor bij Inlenersbeloning.com: Eerlijkheid loont!

Meer weten aangaande dit onderwerp?

Bekijk eens een van onze andere blogs.

Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de laatste updates over Inlenersbeloning.com