Wat is een vergewisbeding

Wat is een vergewisbeding?

De elementen van de inlenersbeloning, zoals opgenomen in de uitzendcao, zijn limitatief. Dat wil zeggen dat de uitlener, gebonden aan de uitzendcao, de uitzendkracht gelijk aan de werknemer in dienst van de inlener dient te belonen op basis van die limitatieve opsomming. Voor de overige zaken, zoals bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen en de vakantietoeslag gelden (bij uitzenden) de bepalingen uit de uitzendcao; dus niet de arbeidsvoorwaardenregeling van de inlener, tenzij er sprake is van een vergewisbeding of vergewisbepaling.

Het kan namelijk voorkomen dat een inlener conform zijn eigen cao of arbeidsvoorwaarden regeling naast de elementen in de uitzendcao, extra arbeidsvoorwaarden moet of wil laten toepassen door het uitzendbureau. Veelal is dit het geval wanneer bepaalde elementen zo’n essentieel onderdeel uitmaken van het arbeidsvoorwaardenpakket, dat de cao partijen bij de cao van de inlener deze elementen laten opnemen in een zogenaamd vergewisbeding. Daarnaast kan een inlener natuurlijk ook altijd op eigen verzoek extra arbeidsvoorwaarden laten toepassen door het uitzendbureau.

Waar kun je een vergewisbeding vinden?

Een vergewisbeding zal je over het algemeen niet letterlijk onder die term in een cao terugvinden. Meestal zie je dit terug onder hoofdstukken als “uitzendkrachten” of  “inhuur”.  Maar ook “flexkrachten” of een soortgelijke term zal hierover meer informatie geven. Hierin vind je dan een beschrijving terug als ‘De inlener vergewist (of verzekert) zich ervan dat….’ Waar vervolgens wordt vermeld voor welke elementen de inlener erop moet toezien dat deze (ook) door de uitzendonderneming worden toegepast.  Ook kan het geheel anders beschreven staan, bijvoorbeeld “ alle voorwaarden van artikel xxx gelden ook voor uitzendkrachten”. Daarnaast zijn er ook vergewisbepalingen die geen extra arbeidsvoorwaarden toekennen maar wel de verplichting aan de inlener opleggen om bij het uitzendbureau te toetsen of de elementen van de inlenersbeloning correct worden toegepast.

Vergewisbepalingen die Inlenersbeloning.com regelmatig terug ziet zijn de eindejaarsuitkering, de prestatiebonus, vakantiedagen en seniorendagen en in het merendeel van de cao’s is inmiddels de controleplicht voor de inlener vastgelegd. Wellicht een heel logisch onderdeel van het beloningspakket van de inlener, maar voor een uitzendbureau geen vanzelfsprekendheid.  Het is dan ook in het belang van de inlener dat men deze informatie aantoonbaar aan de uitlener verstrekt en toetst of men de informatie ook daadwerkelijk zo toepast. En ja; een dergelijk verzoek van een inlener zal toegepast moeten worden, al dan niet tegen een extra vergoeding.

Aandachtspunt

Dit soort extra arbeidsvoorwaarden worden veelal niet meegenomen in de uitvraag van de inlenersbeloning. In basis is het ook niet de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau om dit te doen. Een uitzender is immers een personeelsbemiddelaar en gebonden aan de voorwaarden van de uitzendcao. Een uitzender is geen cao of arbeidsvoorwaarden specialist en zeker geen handhaver.  Het is dan ook niet voor niets dat de WAADI middels artikel 12a voorschrijft dat de inlener voorafgaand aan een terbeschikkingstelling verplicht is om aantoonbaar (schriftelijk of digitaal) de geldende arbeidsvoorwaarden voor die terbeschikkingstelling te verstrekken. En het is niet voor niets dat de cao’s van inleners voorschrijven wat de inlener moet doen wanneer er een beroep wordt gedaan op flexkrachten. Hanteer je als een inlener een cao of arbeidsvoorwaarden regeling waarbij extra eisen worden gesteld aan het tewerkstellen of belonen van ingeleende krachten, dan zal je dit als inlener moeten signaleren en doorgeven aan de uitlenende partij.

Oplossing

Inlenersbeloning.com bedient zowel de inlener als de uitlener. Zoals ons slogan al zegt; #eerlijkheidloont. Wanneer je ervan verzekert wilt zijn dat alle informatie kan worden uitgevraagd en worden verstrekt, doe je er verstandig aan gebruik te maken van Inlenersbeloning.com.  Naast de uitvraag van de 6 punten van de inlenersbeloning, kan de inlener onder stap 7 alle overige arbeidsvoorwaarden invullen en verstrekken. Super handig dus voor de vergewisbepalingen en bij payroll opdrachten.  Daarnaast is de aantoonbaarheid ook gelijk voor beide partijen geregeld dankzij het vijfjarig versiebeheer.

Meer weten over inlenersbeloning gerelateerde onderwerpen?

Bekijk eens een van onze andere blogs.

Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de laatste updates over Inlenersbeloning.com