Inlenersbeloning – een heet hangijzer

De inlenersbeloning is sinds 2015 verplicht om toe te passen vanaf de eerste dag dat een flexkracht ter beschikking wordt gesteld. Toch is het anno 2020 voor veel uitleners nog steeds een heet hangijzer. Die indruk krijg ik van vele uitzenders die wij spreken. In mijn loopbaan als uitzendondernemer, handhaver, adviseur, trainer en tegenwoordig software leverancier, blijft de inlenersbeloning een onderwerp van gesprek. Uitzendondernemers weten dat ze ‘iets’ moeten met de inlenersbeloning, maar zijn vaak onvoldoende op de hoogte van alle ins en outs. Daardoor kost de toepassing van de inlenersbeloning onnodig veel tijd, energie en soms zelfs geld. Dat is zonde, want met een beetje extra inzet kan iedere uitzendondernemer de inlenersbeloning correct toepassen en daarmee bijdragen aan een eerlijke beloning en een gelijk speelveld. Daarbij zijn niet alleen de flexkrachten maar ook de uitzendondernemers en de inleners gebaat. Graag attendeer ik u in dit artikel dan ook op enkele feiten met betrekking tot de inlenersbeloning, in de hoop u daarmee meer grip te geven op deze actuele kwestie.

Verwarring over term

Over de term ‘inlenersbeloning’ bestaat behoorlijk wat verwarring. Regelmatig merk ik dat ondernemers veronderstellen dat zij de CAO van hun inlener dienen over te nemen. Dat is niet het geval. De inlenersbeloning is een onderdeel van de ABU- en NBBU-CAO en gaat over het toepassen van de beloningsmethodiek van de inlener.  Het uitzendbureau dient dus de uitzend cao te volgen en als het om de beloning gaat dient de uitzender de beloning toe te passen zoals de werknemer in dienst van de opdrachtgever die in eenzelfde of vergelijkbare functie ook zou ontvangen. Voor de vaststelling daarvan dient het bureau uit te gaan van de informatie die de inlener verstrekt.   Voor alle arbeidsvoorwaarden die buiten de inlenersbeloning vallen, blijft de ABU-, NBBU- of AVV-CAO van kracht. 

Vergeten componenten

De inlenersbeloning bestaat uit zes componenten, te weten:

  • het geldende periodeloon in de schaal;
  • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;
  • toeslagen
  • initiële loonsverhogingen;
  • vergoedingen;
    • kostenvergoedingen
    • reisuren en/of reistijd vergoedingen
  • periodieken.

De inlenersbeloning gaat niet alleen over het bruto loon. Ook van alle overige vijf componenten dient de beloning van de inlener aantoonbaar achterhaald te worden, per ter beschikkingstelling. Aangaande al bovenstaande elementen geldt het gelijk werk = gelijk loon principe. Er hoort aangaande de inlenersbeloning op al deze elementen exact gelijk beloond te worden als wat de inlener ook zou belonen in een dergelijke functie. Nu hoor ik je denken; maar wij betalen meer. Dat mag, want de uitzendcao is een minimum cao waar in positieve zin van afgeweken mag worden. Zolang je het maar inzichtelijk maakt en aan de voorwaarden van de uitvraag en de schriftelijke bevestiging voldoet. 

Heldere communicatie en voorlichting richting inlener

In het commerciële traject dat u met een inlener wordt doorlopen voorafgaande aan de plaatsing van een flexkracht zijn alle bovenstaande aspecten behoorlijk relevant, daarnaast is er ook voorde inlener een groot belang om de geldende arbeidsvoorwaarden te verstrekken. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dient de inlener schriftelijk of digitaal voorafgaand aan iedere ter beschikkingstelling de geldende arbeidsvoorwaarden te verstrekken aan de uitlener waarmee wordt samengewerkt. In de Wet Aanpak Schijnconstructies is vastgelegd dat een werknemer een individuele loonclaim bij de inlener mag neerleggen wanneer er een vermoeden is dat de daadwerkelijke beloning niet door de uitlener wordt betaald. Communicatie en voorlichting zijn dus key-word, wil je als waardig business partner richting de inlener fungeren.  

Strenge handhaving in de flexbranche

Het juist toepassen van de inlenersbeloning is voor uitzendondernemers bepaald geen overbodige luxe. De politiek heeft de bestrijding van oneerlijke concurrentie en benadeling van flexkrachten al jaren hoog op de agenda staan. De SNCU heeft het aantal onderzoeken bij uitzendbureaus dan ook flink opgeschroefd, waardoor uiteindelijk iedere onderneming een keer aan de beurt zal zijn. Vroeg of laat krijgen ondernemingen die zich niet aan de regels houden, daarvan de rekening gepresenteerd. Zorg er dus voor dat u uw zaken goed op orde heeft, en dat u in uw algemene voorwaarden vastlegt dat de inlener verantwoordelijk is voor de gevolgen van verkeerd verstrekte informatie. Schroom ook niet om het bij de SNCU te melden wanneer u hinder ondervindt van concurrenten die de regels aan hun laars lappen. De uitzendbranche ligt onder een vergrootglas. Uiteindelijk zullen die bedrijven die op een verantwoordelijke en rechtvaardige manier zaken doen, voor inleners het meest aantrekkelijk zijn.

Meer weten aangaande dit onderwerp?

Bekijk eens een van onze andere blogs.

Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de laatste updates over Inlenersbeloning.com