Eerlijkheid loont

De oplossing voor jouw organisatie. 

Registreren als inlener

Registreer als inlener wanneer er aan uw onderneming een flexkracht ter beschikking wordt gesteld door een uitzendonderneming/ uitlener;

 • Registratie van de onderneming is eenmalig.
 • Binnen de portal kunt u, indien gewenst, meerdere gebruikers aanmaken/ toevoegen.
 • Binnen de portal vult u de geldende arbeidsvoorwaarden in.
 • Na het invullen bepaalt u zelf aan welke uitleners u de informatie verstrekt.
 • Op ieder gewenst moment worden kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd en verstrekt. 
 • Als service verzendt lenersbeloning.com u ieder kwartaal een reminder ter controle/ updaten van de gegevens.
 • Inlenersbeloning.com biedt support aan zowel inlener als uitlener in dit proces.
 • Inlenersbeloning.com is gratis voor inleners. 

Registreren als uitlener

Registreer als uitlener wanneer uw onderneming flexkracht(en) ter beschikking stelt aan derden;

 • Registratie van de onderneming is eenmalig.
 • Binnen de portal kunt u, indien gewenst, meerdere gebruikers aanmaken/ toevoegen.
 • Binnen de portal vraagt u de geldende arbeidsvoorwaarden uit bij de inlener.
 • Binnen de portal monitort u de status van de uitvraag.
 • Inlenersbeloning.com remindert de inlener 2x wanneer de arbeidsvoorwaarden nog niet zijn verstrekt.
 • Inlenersbeloning.com biedt support aan zowel inlener als uitlener in dit proces.
 • Binnen de portal ontvangt u de verstrekte arbeidsvoorwaarden per inlener per versie.
 • Alle ontvangen arbeidsvoorwaarden worden middels versiebeheer gedurdende vijf jaar bewaard.
 • Als uitlener ga je met Inlenersbeloning.com een jaarabonnement aan. 

Een jaarabonnement geldt altijd voor de duur van minimaal 12 hele kalendermaanden. De telling van de eerste hele kalendermaand start op de eerste dag van de eerste volledige maand. Het abonnement wordt jaarlijks verlengd met een jaar. 

* De betaling van het jaarabonnement bij vooruitbetaling per jaar wordt als volgt berekend: Het gedeelte vanaf de dag van afsluiten tot de eerste dag van de eerstvolgende maand wordt bij het jaarbedrag opgeteld. Sluit u bijvoorbeeld op 17 september uw abonnement af dan loopt het abonnement tot 1 oktober van het volgende jaar.  
** De betaling van het jaarabonnement middels gespreide betaling per maand gaat als volgt: Voor het gedeelte vanaf de dag van afsluiten tot de eerste van de eerstvolgende maand vindt een deelbetaling plaats via iDeal voor het aantal dagen tot de eerste dag van de eerstvolgende maand. Vanaf de eerste volledige maand vindt er vervolgens maandelijks een automatische incasso plaats. 
*** Extra gebruikers kunnen bij automatische betaling altijd worden toegevoegd en verwijderd. Voor extra gebruikers geldt dan een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Voor het gedeelte vanaf de dag van afsluiten tot de eerstvolgende maand vind een deelbetaling plaats via iDeal. Vanaf de eerste volledige maand verloopt de betaling middels automatische incasso.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over onze software?
Neem dan gerust contact met ons op.